NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Påskens budskap
Gudstjänst 2020-21
59:08
Gudstjänst - Välsignad
Gudstjänst 2020-21
57:05
Korset
Gudstjänster 2022
1:13:20
Vems ord andas du in?
Gudstjänst 2020-21
1:06:04

2 advent - Vad är klockan!

Gudstjänster 2022

Tema: Vad är klockan!

Predikan: Tommy Wallin

Mötesledare: Lukas Klingberg

Sång och musik: Alva Lindahl med team

Tommy Wallin Mats Brengesjö Lukas Klingberg Alva Lindahl

Publicerad
söndag 04 december 2022

Gudstjänster 2022