NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Välj att investera i rätt rike
Gudstjänster 2022
56:32
Gud är ljus
Gudstjänst 2020-21
1:06:59
I vindens riktning
Gudstjänster 2022
1:22:27
Gudstjänst den 3 Mars
Gudstjänster 2022
58:59

Hur får man tyst på profeten - Tommy Wallin

Gudstjänst

Hur får man tyst på profeten

predikan: Tommy Wallin

sång och musik: Mats Brengesjö mfl

Mötesledare: Louice Malmström

Tommy Wallin Louice Malmström Mats Brengesjö

Publicerad
lördag 08 augusti 2020

Gudstjänst