NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Till Gudstjänst
Gudstjänst 2020-21
55:26
Ett hjärta och själ
Gudstjänst 2020-21
1:31:49
En ny familj
Gudstjänst 2020-21
1:02:00
Lyft blicken och se
Gudtjänst
1:07:44

Hur får man tyst på profeten - Tommy Wallin

Gudstjänst

Hur får man tyst på profeten

predikan: Tommy Wallin

sång och musik: Mats Brengesjö mfl

Mötesledare: Louice Malmström

Tommy Wallin Louice Malmström Mats Brengesjö

Publicerad
lördag 08 augusti 2020

Gudstjänst