NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
31 Jan 2021 - Ekumenisk
Gudstjänst
41:52
21 Feb 2021 - En ny start
Gudstjänst
55:28
från Sjöbol - Efterföljelse
Sommarandakt
36:54
10 Jan 2021 - Årshögtid
Gudstjänst
54:59

Hur får man tyst på profeten - Tommy Wallin

Gudstjänst

Hur får man tyst på profeten

predikan: Tommy Wallin

sång och musik: Mats Brengesjö mfl

Mötesledare: Louice Malmström

Tommy Wallin Louice Malmström Mats Brengesjö

Publicerad
lördag 08 augusti 2020