NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
När är tiden inne?
Gudstjänst
55:15
Bönen och livets utmaningar
Gudstjänst
1:02:54
Följa Jesus
Gudstjänst
44:03
Guds storhet i livets utmaningar
Gudstjänst
1:15:57

Kallad - Tommy Wallin

Gudstjänst

I dagens gudstjänst är temat "Kallad" och vi lyssnar till församlingens pastor Tommy Wallin

Sång och musik: Malena Furehill och Patric Claesson

Tommy Wallin Malena Furehill

Publicerad
lördag 12 december 2020

Gudstjänst