NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Ett nytt efternamn
Gudstjänst
53:36
Till Gudstjänst
Gudstjänst
55:26
Kallad - Tommy Wallin
Gudstjänst
48:24
Till en ny kultur
Gudstjänst
53:44

Gudstjänst/samtal

Gudstjänst

Gudstjänst/tillbakablick

Samtalsledare: Ingemar Stenmarker

Mötesledare: Tommy Wallin

Sång & musik: Ulla och Hanna Eriksson

Tommy Wallin Ingemar Stenmarker

Publicerad
lördag 02 januari 2021