NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Vårt evighetshopp
Gudstjänst
58:35
Vem har skapat din Gud?
Gudstjänst
1:16:33
Att följa med
Gudstjänst
52:41
Konfirmationsgudstjänst
Gudstjänst
47:53

Gudstjänst/samtal

Gudstjänst

Gudstjänst/tillbakablick

Samtalsledare: Ingemar Stenmarker

Mötesledare: Tommy Wallin

Sång & musik: Ulla och Hanna Eriksson

Tommy Wallin Ingemar Stenmarker

Publicerad
lördag 02 januari 2021

Gudstjänst