NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Vems ord andas du in?
Gudstjänst
1:06:04
Gudstjänst - Välsignad
Gudstjänst
57:05
Visionsgudstjänst
Gudstjänst
59:30
En ny start
Gudstjänst
55:28

Gudstjänst/samtal

Gudstjänst

Gudstjänst/tillbakablick

Samtalsledare: Ingemar Stenmarker

Mötesledare: Tommy Wallin

Sång & musik: Ulla och Hanna Eriksson

Tommy Wallin Ingemar Stenmarker

Publicerad
lördag 02 januari 2021

Gudstjänst