NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Palmssöndagen
Gudtjänst
49:36
Konfagudtjänst
Gudstjänster 2022
1:17:17
Visionsgudstjänst
Gudstjänst 2020-21
59:30
Påskens budskap
Gudstjänst 2020-21
59:08

Ekumenisk

Gudstjänst 2020-21

Ekumenisk Gudstjänst i den ekumeniska böneveckan.

Tema: "Bli kvar i min kärlek"

Predikan: Håkan Johansson

Mötesledare: Pontus Johansson

Sång och musik: Mats med team

Pontus Johansson Mats Brengesjö Anders Friberg

Publicerad
söndag 31 januari 2021

Gudstjänst 2020-21