NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
10 Jan 2021 - Årshögtid
Gudstjänst
54:59
24 Jan 2021 - Växa i tro
Gudstjänst
58:28
Hur får man tyst på profeten - Tommy Wallin
Gudstjänst
47:54
17 jan 2021 - Visionsgudstjänst
Gudstjänst
59:30

7 Feb 2021 - Ett nytt efternamn

Gudstjänst

Tema: Ett nytt efternamn

Predikan: Tommy Wallin

Mötesledare: Marc Corydon

Sång & Musik: Beata & Viktor Stigmarker

Tommy Wallin Marc Corydon

Publicerad
söndag 07 februari 2021