NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Livsavgörande val
Gudstjänst
1:09:36
Konfagudtjänst
Gudstjänst
1:17:17
Ett hjärta och själ
Gudstjänst
1:31:49
Alla får vara med
Gudstjänst
54:13

Det lovande landet

Gudstjänst

Tema: Välkommen hem till det lovande landet

Predikan: Marc Corydon

Mötesledare: Maria Lindqvist

Sång & Musik: Ida, Veronika & Anders Brengesjö

Marc Corydon Ida Brengesjö Maria Lindqvist Anders Brengesjö Veronika Brengesjö

Publicerad
söndag 28 februari 2021

Gudstjänst