NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Till världens största hjälte
Gudstjänst
46:28
Till Gudstjänst
Gudstjänst
55:26
Till en ny kultur
Gudstjänst
53:44
Gudstjänst - Välsignad
Gudstjänst
57:05

Till ett hus med tillbedjan

Gudstjänst

Tema: Välkommen hem till ett hus med tillbedjan

Predikan: Ida-Maria Brengesjö

Mötesledare: Louice Malmström

Sång och musik: Mats Brengesjö, Ronny Edblom och Anders Friberg

Erik Bergbom intervjuar Magdalena Waern och Filip Lidström

Louice Malmström Mats Brengesjö Anders Friberg Ida-Maria Brengesjö Ronny Edblom Erik Bergbom Magdalena Waern Filip Lidström

Publicerad
söndag 16 maj 2021