NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Palmssöndagen
Gudtjänst
49:36
Din mest kraftfulla kompis
Gudstjänst 2020-21
46:52
Kallad - Tommy Wallin
Gudstjänst
48:24
Följa Jesus
Gudstjänst 2020-21
44:03

Gudstjänst - Välsignad

Gudstjänst 2020-21

Tema: Välsignad

Predikan: Tommy Wallin

Mötesledare: Ninni Åström

Sång: Malena Furehill och Mats Brengesjö

Tommy Wallin Mats Brengesjö Malena Furehill Ninni Åström

Publicerad
söndag 20 juni 2021

Gudstjänst 2020-21