NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Vårt evighetshopp
Gudstjänst 2020-21
58:35
Från tvivel till tro
Gudstjänst 2020-21
49:51
Visionsgudstjänst
Gudstjänst 2020-21
59:30
Hur får man tyst på profeten - Tommy Wallin
Gudstjänst
47:54

Vårt ansvar för skapelsen

Gudtjänst

Tema: Vårt ansvar för skapelsen

Predikan: Samuel Folke

Mötesledare: Tommy Wallin

Sång och musik: Jubelton

Tommy Wallin Mats Brengesjö Anders Friberg Caroline Johansson Jacob Axell

Publicerad
söndag 16 april 2023