NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Sänd mig - Sjöbol
Sommarandakt
32:16
Gudstjänst Maria Viklund
Gudstjänst 2020-21
47:38
från Sjöbol - Att inte Döma
Sommarandakt
30:43
från Sjöbol - Jesu förhärligande
Sommarandakt
33:53

från Sjöbol - Sänd mig

Sommarandakt

I en serie av 4 andakter under sommaren, möter vi här Linda Larsson i ett samtal med Magnus Larsson, under rubriken "Sänd mig"

För sång och musik svarar Magnus och Sara Brengesjö.

Magnus Larsson Magnus och Sara Brengesjö. Sjöbol Sommar

Publicerad
lördag 11 juli 2020

2020