från Sjöbol - Sänd mig

Sommarandakt

I en serie av 4 andakter under sommaren, möter vi här Linda Larsson i ett samtal med Magnus Larsson, under rubriken "Sänd mig"

För sång och musik svarar Magnus och Sara Brengesjö.

Magnus Larsson Magnus och Sara Brengesjö. Sjöbol Sommar

Publicerad
lördag 11 juli 2020

2020