NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Sänd mig - Sjöbol
Sommarandakt
32:16
från Sjöbol - Efterföljelse
Sommarandakt
36:54
från Sjöbol - Jesu förhärligande
Sommarandakt
33:53
från Sjöbol - Att inte Döma
Sommarandakt
30:43

från Sjöbol - Sänd mig

Sommarandakt

I en serie av 4 andakter under sommaren, möter vi här Linda Larsson i ett samtal med Magnus Larsson, under rubriken "Sänd mig"

För sång och musik svarar Magnus och Sara Brengesjö.

Magnus Larsson Sjöbol Sommar

Publicerad
lördag 11 juli 2020

2020