NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Sänd mig - Sjöbol
Sommarandakt
32:16
Frid i Själen
Gudstjänst
1:12:23
Tredje advent - "Vilket liv"
Gudstjänst
1:18:11
Att välja förlåtelsens väg
Gudstjänst
1:29:20

från Sjöbol - Jesu förhärligande

Sommarandakt

I den fjärde och sista andakten från Sjöbol lyssnar vi till ett samtal mellan Matilda Ström och Magnus Larsson. För sång och musik svarar Jan och Margit Klehn.

Magnus Larsson Sjöbol Sommar Matilda Ström

Publicerad
lördag 25 juli 2020

2020