NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Till Gudstjänst
Gudstjänst
55:26
Frid i Själen
Gudstjänst
1:12:23
Frihet har ett namn
Gudstjänst
1:09:41
En ny familj
Gudstjänst
1:02:00

från Sjöbol - Efterföljelse

Sommarandakt

I det tredje av fyra sommarandakter får vi lyssna till Tommy Wallin som talar över ämnet "Efterföljelse"

Vi hör också Magnus Larsson som hälsar välkommen men också i ett samtal med Tommy Wallin

För sång och musik svarar Malena Furehill och Mats Brängesjö

Tommy Wallin Magnus Larsson Sjöbol Sommar

Publicerad
lördag 18 juli 2020

2020