NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
21 Feb 2021 - En ny start
Gudstjänst
55:28
Hur får man tyst på profeten - Tommy Wallin
Gudstjänst
47:54
Kallad - Tommy Wallin
Gudstjänst
48:24
7 Feb 2021 - Ett nytt efternamn
Gudstjänst
53:36

från Sjöbol - Efterföljelse

Sommarandakt

I det tredje av fyra sommarandakter får vi lyssna till Tommy Wallin som talar över ämnet "Efterföljelse"

Vi hör också Magnus Larsson som hälsar välkommen men också i ett samtal med Tommy Wallin

För sång och musik svarar Malena Furehill och Mats Brängesjö

Tommy Wallin Magnus Larsson Sjöbol Sommar

Publicerad
lördag 18 juli 2020