NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
17 jan 2021 - Visionsgudstjänst
Gudstjänst
59:30
Kallad - Tommy Wallin
Gudstjänst
48:24
7 Mars 2021 - Ett nytt $ - tänk
Gudstjänst
55:32
14 Feb 2021 - En ny familj
Gudstjänst
1:02:00

från Sjöbol - Efterföljelse

Sommarandakt

I det tredje av fyra sommarandakter får vi lyssna till Tommy Wallin som talar över ämnet "Efterföljelse"

Vi hör också Magnus Larsson som hälsar välkommen men också i ett samtal med Tommy Wallin

För sång och musik svarar Malena Furehill och Mats Brängesjö

Tommy Wallin Magnus Larsson Sjöbol Sommar

Publicerad
lördag 18 juli 2020