NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Välj uppdraget - att leva med ett högre syfte
Gudstjänst
1:13:58
I vindens riktning
Gudstjänst
1:22:27
Hur såg Jesus på människorna?
Gudstjänst
1:21:55
Kristus är uppstånden
Gudstjänst
1:29:41

Ett barmhärtigt hjärta

Gudstjänst

Team: Ett barmhärtigt hjärta

Talare: Emelie Sköldeberg

Musik: Louice Malmström & Olivia Hedström

Mötesledare: Marc Corydon

Louice Malmström Marc Corydon Olivia Hedström Emelie Sköldeberg Nelli Andregård

Publicerad
söndag 30 januari 2022