NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Lärjungaskap
Gudstjänster 2022
1:18:51
I vindens riktning
Gudstjänster 2022
1:22:27
Gudstjänst den 3 Mars
Gudstjänster 2022
58:59
Att välja förlåtelsens väg
Gudstjänster 2022
1:29:20

Korset

Gudstjänster 2022

Tema: Korset

Predikan: Tommy Wallin

Mötesledare: Lukas Klingberg

Lovsång: Veronica & Anders Brengesjö och Beata & Viktor Stigmarker

Tommy Wallin Viktor Stigmarker Beata Stigmarker Anders Brengesjö Lukas Klingberg Veronica Brengesjö

Publicerad
söndag 06 mars 2022

Gudstjänster 2022