NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Kallad till frihet
Gudstjänst
1:22:55
Ett hjärta och själ
Gudstjänst
1:31:49
Gudstjänst den 3 Mars
Gudstjänst
58:59
Lärjungaskap
Gudstjänst
1:18:51

Korset

Gudstjänst

Tema: Korset

Predikan: Tommy Wallin

Mötesledare: Lukas Klingberg

Lovsång: Veronica & Anders Brengesjö och Beata & Viktor Stigmarker

Tommy Wallin Viktor Stigmarker Beata Stigmarker Anders Brengesjö Lukas Klingberg Veronica Brengesjö

Publicerad
söndag 06 mars 2022