NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Frid i Själen
Gudstjänst
1:12:23
Kallad - Tommy Wallin
Gudstjänst
48:24
En ny familj
Gudstjänst
1:02:00
En ny värld
Gudstjänst
1:13:47

Korset

Gudstjänst

Tema: Korset

Predikan: Tommy Wallin

Mötesledare: Lukas Klingberg

Lovsång: Veronica & Anders Brengesjö och Beata & Viktor Stigmarker

Tommy Wallin Viktor Stigmarker Beata Stigmarker Anders Brengesjö Lukas Klingberg

Publicerad
söndag 06 mars 2022