NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Korset
Gudstjänst
1:13:20
Välj uppdraget - att leva med ett högre syfte
Gudstjänst
1:13:58
Årshögtid - Älska Herren med hela ditt hjärta
Gudstjänst
1:07:03
Din mest kraftfulla kompis
Gudstjänst
46:52

Lärjungaskap

Gudstjänst

Tema: Lärjungaskap

Predikan Pia och Johan Ericson, IBRA

Mötesledare: Lukas Klingberg, Tommy Wallin

Lovsång: Ninnie Åström med team

Tommy Wallin Ninnie Åström Benjamin Seitl Lukas Klingberg

Publicerad
söndag 06 februari 2022