NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Följa Jesus
Gudstjänst
44:03
Korset
Gudstjänst
1:13:20
Frihet har ett namn
Gudstjänst
1:09:41
Konfirmationsgudstjänst
Gudstjänst
47:53

Lärjungaskap

Gudstjänst

Tema: Lärjungaskap

Predikan Pia och Johan Ericson, IBRA

Mötesledare: Lukas Klingberg, Tommy Wallin

Lovsång: Ninnie Åström med team

Tommy Wallin Ninnie Åström Benjamin Seitl Lukas Klingberg

Publicerad
söndag 06 februari 2022