NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Palmssöndagen
Gudtjänst
49:36
Vem har skapat din Gud?
Gudstjänster 2022
1:16:33
Vägen till Korset
Gudstjänster 2022
1:02:17
Hur såg Jesus på människorna?
Gudstjänst 2020-21
1:21:55

I vindens riktning

Gudstjänster 2022

Tema: I vindens riktning

Predikan: Tommy Wallin

Mötesledare: Lukas Klingberg

Lovsång: Louice & Olivia

Tommy Wallin Louice Malmström Olivia Hedström Lukas Klingberg

Publicerad
söndag 08 maj 2022

Gudstjänster 2022