NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Påskens budskap
Gudstjänst 2020-21
59:08
Att få och ge förlåtelse
Gudstjänster 2022
1:08:14
Kristus är uppstånden
Gudstjänster 2022
1:29:41
Din mest kraftfulla kompis
Gudstjänst 2020-21
46:52

Bönen och livets utmaningar

Gudstjänst 2020-21

Tema: Bönen och livets utmaningar

Predikan: Tommy Wallin

Mötesledare: Marie Hansson

Sång & Musik: Viktor och Beata Stigmarker, Louise Lidbrandt

Organist: Magnus Brengesjö

Tommy Wallin Marie Hansson Viktor Stigmarker Beata Stigmarker Magnus Brengesjö

Publicerad
söndag 22 augusti 2021

Gudstjänst 2020-21