NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst Maria Viklund
Gudstjänst
47:38
Frid i Själen
Gudstjänst
1:12:23
Följa Jesus
Gudstjänst
44:03
Konfirmationsgudstjänst
Gudstjänst
47:53

Bönen och livets utmaningar

Gudstjänst

Tema: Bönen och livets utmaningar

Predikan: Tommy Wallin

Mötesledare: Marie Hansson

Sång & Musik: Viktor och Beata Stigmarker, Louise Lidbrandt

Organist: Magnus Brengesjö

Tommy Wallin Marie Hansson Viktor Stigmarker Beata Stigmarker Magnus Brengesjö

Publicerad
söndag 22 augusti 2021

Gudstjänst