NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Ett barmhärtigt hjärta
Gudstjänster 2022
1:12:11
Alla får vara med
Gudstjänster 2022
54:13
Till en ny vision
Gudstjänst 2020-21
1:14:21
Till världens största hjälte
Gudstjänst 2020-21
46:28

Trots allt

Gudstjänst 2020-21

Tema: Trots allt

Mötesledare: Ninnie Åström

Talare: Christer Berggren, Karin Svensson

Sång och Musik: Louice Malmström, Olivia Hedström och Christina Gustafsson

Louice Malmström Ninnie Åström Olivia Hedström Christer Berggren Karin Svensson Christina Gustafsson

Publicerad
söndag 14 november 2021

Gudstjänst 2020-21