NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Kallad till frihet
Gudstjänst
1:22:55
En ny familj
Gudstjänst
1:02:00
Lärjungaskap
Gudstjänst
1:18:51
Frihet har ett namn
Gudstjänst
1:09:41

Från tvivel till tro

Gudstjänst

Tema: Från tvivel till tro

Mötesledare: Louice Malmström

Predikan: Tommy Wallin

Sång & Musik: Ungdomarnas lovsångsteam

Organist: Anders Friberg

Tommy Wallin Louice Malmström Ida Brengesjö Anders Friberg Ninnie Åström Elian Seitl Benjamin Seitl

Publicerad
söndag 03 oktober 2021

Gudstjänst