NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Årshögtid - Älska Herren med hela ditt hjärta
Gudstjänst
1:07:03
Hopp - ett ankare i livet
Gudstjänst
44:27
Vems ord andas du in?
Gudstjänst
1:06:04
Ett nytt efternamn
Gudstjänst
53:36

Vårt evighetshopp

Gudstjänst

Tema: Vårt evighetshopp. Vad har pilgrimen med sig i ryggsäcken?

Mötesledare: Marc Corydon

Talare: Tommy Wallin

Sång: Mats Brengesjö, Göran & Barbro Nygren, Hanna Eriksson, Gabriel Slätthagen

Tommy Wallin Mats Brengesjö Marc Corydon Hanna Eriksson

Publicerad
söndag 07 november 2021

Gudstjänst