NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Frid i Själen
Gudstjänst
1:12:23
Din mest kraftfulla kompis
Gudstjänst
46:52
Ett nytt efternamn
Gudstjänst
53:36
Hur får man tyst på profeten - Tommy Wallin
Gudstjänst
47:54

Vårt evighetshopp

Gudstjänst

Tema: Vårt evighetshopp. Vad har pilgrimen med sig i ryggsäcken?

Mötesledare: Marc Corydon

Talare: Tommy Wallin

Sång: Mats Brengesjö, Göran & Barbro Nygren, Hanna Eriksson, Gabriel Slätthagen

Tommy Wallin Mats Brengesjö Marc Corydon

Publicerad
söndag 07 november 2021

Gudstjänst