NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Välj uppdraget - att leva med ett högre syfte
Gudstjänster 2022
1:13:58
26 Februari - Frihet med gränser
Gudtjänst
1:14:52
Varför Korset?
Gudtjänst
1:05:08
Palmssöndagen
Gudtjänst
49:36

Vårt evighetshopp

Gudstjänst 2020-21

Tema: Vårt evighetshopp. Vad har pilgrimen med sig i ryggsäcken?

Mötesledare: Marc Corydon

Talare: Tommy Wallin

Sång: Mats Brengesjö, Göran & Barbro Nygren, Hanna Eriksson, Gabriel Slätthagen

Tommy Wallin Mats Brengesjö Marc Corydon Hanna Eriksson Gabriel Slätthagen

Publicerad
söndag 07 november 2021

Gudstjänst 2020-21