NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Välj uppdraget - att leva med ett högre syfte
Gudstjänster 2022
1:13:58
Hopp - ett ankare i livet
Gudstjänst 2020-21
44:27
Din mest kraftfulla kompis
Gudstjänst 2020-21
46:52
Första Advent
Gudstjänst 2020-21
59:19

Vårt evighetshopp

Gudstjänst 2020-21

Tema: Vårt evighetshopp. Vad har pilgrimen med sig i ryggsäcken?

Mötesledare: Marc Corydon

Talare: Tommy Wallin

Sång: Mats Brengesjö, Göran & Barbro Nygren, Hanna Eriksson, Gabriel Slätthagen

Tommy Wallin Mats Brengesjö Marc Corydon Hanna Eriksson Gabriel Slätthagen

Publicerad
söndag 07 november 2021

Gudstjänst 2020-21