NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Bönen och livets utmaningar
Gudstjänst
1:02:54
Konfirmationsgudstjänst
Gudstjänst
47:53
Ekumenisk
Gudstjänst
41:52
från Sjöbol - Efterföljelse
Sommarandakt
36:54

Vems ord andas du in?

Gudstjänst

Tema: Vems ord andas du in?

Mötesledare: Tommy Wallin

Predikan: Pascal Andreasson

Sång & Musik: Jubelton

Tommy Wallin Mats Brengesjö Pascal Andreasson Jubelton

Publicerad
söndag 10 oktober 2021

Gudstjänst