NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Hur får man tyst på profeten - Tommy Wallin
Gudstjänst
47:54
Ekumenisk
Gudstjänst
41:52
Från tvivel till tro
Gudstjänst
49:51
Till Gudstjänst
Gudstjänst
55:26

Gud är ljus

Gudstjänst

Tema: Gud är ljus

Mötesledare: Marie Hansson

Predikan: Emelie Sköldeberg

Sång & Musik: Louice Malmström, Olivia Hedström, Mats Brengesjö, Jacob Axell

Organist: Anders Friberg

Louice Malmström Mats Brengesjö Marie Hansson Anders Friberg Jacob Axell Olivia Hedström Emelie Sköldeberg

Publicerad
söndag 26 september 2021

Gudstjänst